Celoživotní vzdělávání

Nabízím: vzdělávací kurzy zaměřené na poskytování krizové intervence, práci s agresivním klientem a práci s dětmi a mládeží. V akreditačním řízení jsou kurzy zaměřené na vedení poradenského rozhovoru se specifickými věkovými kategoriemi a pěstounskou problematiku. Nabízím i odborné semináře a kurzy v oblasti školství a zdravotnictví.

S lektorskou činností mám zkušenosti přes 20 let, ať už se jedná o preventivní programy pro žáky a studenty základních a středních škol v oblasti protidrogové prevence či motivační kurzy pro nezaměstnané. V posledních letech se však zaměřuji především na kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a rekvalifikační kurzy v sociální oblasti, kurzy pro pedagogy a odborné semináře pro zdravotníky.

Odkazy na reference poskytnu na požádání.