Práce s agresivním klientem - možnosti a limity odborné pomoci

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, speciálním pedagogům, kontaktním a terénním pracovníkům, pečovatelkám, studentům i všem zájemcům kteří jsou ve své praxi nuceni řešit problém agrese u klientů.

Rozsah a cena:

Kurz má 16 vyučovacích hodin, výuka probíhá ve 2 dnech. Podle zájmu je možné rozšířit výuku na 24 vyučovací hodiny, rozvržené do 3 pracovních dnů.

Cena: základní kurz 2 000,- Kč, rozšířený 3 000,-

Charakteristika kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tématem agrese a agresivity, poskytnout základní teoretickou výbavu a osvojit si základní praktické dovednosti potřebné k eliminaci, snížení a prevenci agresivního jednání klienta.

Maximální počet - 15 účastníků .

Obsah kurzu:

  • Teoretická východiska - základní terminologie, teoretické přístupy, funkce a formy agrese
  • Praktické dovednosti - základní postupy, a metody v kontaktu s agresivním klientem
  • Sebezkušenost - náhled účastníků na vlastní osobnostní a profesionální předpoklady a limity, práce s uvědoměním vlastních agresivních reakcí a obvyklých strategií v kontaktu s agresivním jedincem
  • Metody práce - modelové situace s následnou supervizí, reflexe a sebereflexe, interaktivní výuka, kazuistiky

Studijní obsah bude prezentován tak, aby byl maximálně provázen příklady z vlastní praxe účastníků kurzu. Účastníci obdrží předem(elektronicky) základní prezentaci.

Osvědčení:

Kurz je akreditován dle § 117a odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro získání osvědčení musí účastník absolvovat 90% výuky a zúčastnit se závěrečné evaluace.