Překážky a limity v rozhovoru s dítětem

Kurz je určen zkušeným pracovníkům pomáhajích profesí - pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, psychologové, pedagogové a výchovní poradci, pěstouni, kontaktní pracovníci v nízkoprahových zařízeních, terénní pracovníci, pracovníci v oblasti psychosociání rehabilitace, studenti a všichni ti, kteří pracují s dětmi a mládeží a narážejí na těžkosti a obtíže při navazování kontaktu, spolupráci a řešení problémů.

Kurz je akreditován MPSV ČR č.j. 2013/0575-PC/SP/VP/PP.

Lektorky

Charakteristika a obsah kurzu

Pokračující vzdělávací program navazuje na kurz Rozhovor s dítětem - úvod do problematiky nebo předpokládá zkušenosti účastníků v práci s dětmi a mládeží. Cílem je prohloubení teoretických vědomostí a zejména trénink, nácvik a prohloubení praktických dovedností nezbytných pro efektivní vedení poradenského rozhovoru. Zaměřuje se především na možné překážky a limity ze strany dítěte, pracovníka a rodiče(jiného zadavatele). Program vychází z integrativního přístupu. Tématy kurzu jsou:

  • potřeby a prožívání dítěte v problémové situaci
  • techniky, metody a média vhodná pro jednotlivé věkové kategorie
  • vedení rozhovoru a poradenská práce s agresivním a zlobivým dítětem
  • specifika poradenské práce s dítětem v odporu či nemotivovaným dítětem
  • specifika práce s úzkostným a ustrašeným dítětem
  • rozpor v očekáváních a potřebách dítěte, rodiče a pracovníka při řešení problémů a hledání společné zakázky
  • modelové situace a případové studie s následnou reflexí a sebereflexí

Rozsah a cena

  • Jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Cena: 1 000,- Kč
  • Termín a místo konání: 13.června 2013 Prachatice České Budějovice Písek Strakonice Český Krumlov- bude upřesněno