Realizace a podmínky

Realizace kurzů

Adresa:
383 01 Prachatice, Zlatá stezka 145

Lze domluvit i realizaci kurzů ve Vaší organizaci (odpadají tím cestovní náhrady a náklady na ubytování), minimální počet účastníků 6.

Všeobecné informace

  • Přihlášky elektronicky vzdelavani@dagmarhruba.cz nejpozději 8 dní před zahájením kurzu. Později pouze vyjímečně na tel. 602 416 177.
  • Přihlášku obdržíte společně s pozvánkou na kurz.
  • V případě zrušení účasti 1-4 dny před zahájením kurzu hradí přihlášený stornopoplatek v plném rozsahu, v případě zrušení účasti 4-14 dní před zahájením kurzu bude vráceno 50% poplatku. Organizace však může vyslat náhradníka bez finančního postihu.

Platba

Na základě obdržené přihlášky zašleme proforma fakturu, kterou je nutné uhradit nejpozději 8 kalendářních dní před začátkem kurzu. Originál faktury obdrží účastník při zahájení kurzu. Ve vyjímečných případech lze po dohodě uhradit kurzovné v hotovosti přímo na místě konání kurzu.

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte s platebními a storno podmínkami.