Rozhovor s dítětem - úvod do problematiky

Kurz je určen pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům a pracovníkům v nízkoprahových zařízeních, pedagogům, psychologům a speciálním pedagogům, kontaktním a terénním pracovníkům, pracovníkům v oblasti psychosociální rehabilitace, náhradním rodičům, soudcům, studentům a všem zájemcům, kteří pracují s dětmi a potřebují rozvíjet profesionální dovednosti při vedení rozhovoru s nimi.

Kurz je akreditován MPSV ČR č.j. 2013/0574-PC/SP/VP/PP.

Lektorky

Rozsah a cena

  • 1-denní kurz( 8 vyučovacích hodin)
  • Cena : 1 000,- Kč
  • Termín a místo konání: 21. května 2013 Prachatice, české Budějovice, Písek, Strakonice - bude upřesněno

Charakteristika a obsah kurzu

Účastníci kurzu se seznámí s průběhem, specifiky a základními metodami vedení rozhovoru s dětským klientem, osvojí si základní komunikační dovednosti klíčové pro kvalitní spolupráci a seznámí se a vyzkouší si i některé techniky, podporující bezpečný a efektivní průběh rozhovoru. Součástí kurzu je rovněž prácr s uvědoměním a pojmenováním profesionálních a osobnostních kompetencí pracovníka. Nedílnou součástí jsou modelové rozhovory a případové studie, které jsou průběžně reflektovány.

Témata kurzu:

  • základní potřeby dítěte v rozhovoru
  • vedení a proces rozhovoru se zaměřením na sběr informací
  • vedení a proces rozhovoru se zaměřením na změnu
  • dojednávání zakázky s dítětem
  • práce na řešení, plánování kroků směrem ke změně
  • základní techniky a užití vhodných médií vzhledem k věkovému faktoru