Základy krizové intervence

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - č. 2016/0767-PC/SP/.

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, speciálním pedagogům, kontaktním a terénním pracovníkům, studentům i všem zájemcům kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi v těžkých životních a krizových situacích a osvojit si praktické dovednosti.

Rozsah a cena:

  • Kurz má 24 vyučovací hodiny, výuka probíhá ve 3 dnech.
  • Cena: 3300,- Kč
  • Termín: 4. - 6.9.2018
  • Místo konání: Prachatice, Zlatá stezka 145
  • Účastníci obdrží předem základní studijní prezentaci

Charakteristika kurzu:

Hlavním cílem je seznámit účastníky s tématem životních krizí, metodou a postupy krizové intervence face to face a poskytnout základní teoretickou a praktickou výbavu pro vedení rozhovoru s jedincem v krizi.
Maximální počet je 15 účastníků.

Obsah kurzu:

  • Teoretická východiska - základní terminologie, typologie, spouštěče a průběh krize, cíle, specifika, indikace a kontraindikace krizové intervence, etika a principy práce, kompetence pracovníka.
  • Praktické dovednosti - postupy, vedení a fáze rozhovoru s klientem v krizi, základní techniky a metody
  • Sebezkušenost - náhled účastníků na vlastní osobnostní a profesionální předpoklady a limity, rozvoj sebereflexe a sebepodpory jako prevence syndromu vyhoření, motivace pomáhajícího
  • Metody práce - modelové situace s následnou supervizí, reflexe a sebereflexe, interaktivní výuka, kazuistiky

Studijní obsah bude prezentován tak, aby byl maximálně provázen příklady z vlastní praxe účastníků kurzu. Účastníci obdrží předem(elektronicky) základní prezentaci.

Osvědčení:

Kurz je akreditován dle § 117a odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditace 2016/0767-PC/SP. Pro získání osvědčení musí účastník absolvovat 90% výuky a zúčastnit se závěrečné evaluace.