Vzdělání a kvalifikace:

 • Instand o.s. - výcvik pro supervizory v sociálních službách(zahájen 2012)
 • Výcvik gestalt terapie IVGT Praha
 • Výcvik v rodinné terapii IRPST Praha
 • Výcvik v systemickém přístupu ke klientovi ISZ Praha
 • Neverbální techniky J.Vodňanské Praha
 • Motivační rozhovory Podané ruce Brno
 • Postgraduální studium sexuální výchovy a výchovy k manželství a rodičovství FF UK Praha
 • Telefonická krizová intervence RIAPS Praha
 • Atestační specializace z klinické logopedie
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha - jednooborová psychologie
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy praha - speciální pedagogika
 •  

 • krátkodobé workshopy a semináře

Pracuji trvale pod supevizí.

Pracovní zkušenosti

Adapta Jihlava - supervizor

Azylový dům pro muže Záblatí - supervizor

Pečovatelská služba, občanská poradna Třeboň - supervizor

Azylový dům pro ženy a děti - supervizor

STROOM Dub o.p.s. - psycholog

Linka důvěry, krizové a kontaktní centrum Prachatice - ředitel, psychoterapeut

STROOM Dub, o.p.s. - psycholog

VOŠS Prachatice - externí vyučující seminář Krizové intervence

Okresní pedagogicko-psychologická poradna Prachatice - speciální pedagog