Odbornost

Povolení praxe

 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.
  Vydalo MZ 8. 3. 2006, Reg. č.: 023-00867954
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.
  Vydalo MZ 29.. 3. 2011, Reg. č.: 023-0114-4681
 • č. j. 200 - AKL - 1998 pro provozování nestátního zdravotnického zařízení dle zákona ČNR č. 160 Sb. z roku 1992 a jeho přílohy pro logopedickou terapii těžkých vad a poruch řeči a sluchu a dle licenčního řádu AKL ČR ze dne 12. 3. 1993
 • rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení
  Vydal OÚ Prachatice 18.11.1993 čj. RZ 571/109/1993od 1.12.1993

Vzdělání

 • PF UK Praha - speciální pedagogika 1980-1985
 • Atestační specializace z klinické logopedie 1995
 •