Podmínky poskytování služeb

Pro poskytnutí odborné logopedické péče je nutné mít s sebou tyto doklady:

  • lékařské doporučení ( dětský lékař, praktický lékař, neurolog,foniatr,otorinolaryngolog(ORL),.
  • kartu pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny

Návštěvu je nutné objednat předem osobně nebo telefonicky.