Jídlo jako možný problém

Jedí děti málo nebo moc? Kradou nebo schovávají jídlo, i když ho mají dostatek? Odmítají ho či tajně zahazují? Jsou v jídle vybíravé nebo prostě necítí hlad? Trpí nadváhou, obezitou nebo naopak nechutenstvím? Co jsou poruchy příjmu potravy a jak je poznáme?

Rozsah a cena:

  • Kurz má 8 vyučovacích hodin
  • Cena: 1 200,- Kč

Charakteristika a obsah kurzu:

V kurzu se budeme společně hledat odpovědi, jak vypadá zdravý vztah k jídlu a zamýšlet se nad přístupem a vztahem k jídlu dětí v pěstounských rodinách z psychologického hlediska.

Lektorka:

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá