Kniha života aneb jaké jsou kořeny dítěte v pěstounské péči

Vzdělávací program je v jednání akreditačního řízení MPSV ČR.

Kurz je určen pěstounům a náhradním rodičům.

Rozsah a cena:

  • Kurz má 8 vyučovacích hodin
  • Cena: 1 200,- Kč

Charakteristika a obsah kurzu:

Dítě v pěstounské péči nemá často povědomí o tom, odkud pochází, jací byli jeho rodiče, jací byli, když byli malí, co dělali, kde bydleli, jak vypadali, s čím si hráli apod. Kniha života je praktickou metodou, která pěstounům může pomoci společně s dítětem hledat a nacházet odpovědi na tyto a jiné otázky související s jejich minulostí a vyrovnat se s nimi. Praktický seminář o tom, jak vytvořit tuto pomůcku, jak s ní pracovat. Cílem je najít cestu, jak utvářet identitu dítěte v pěstounské péči, jak mu pomoci ukotvit se v náhradní rodině a eliminovat vznik problémů souvisejících s poruchou identity.

Lektorky:

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Mgr. Hana Modlitbová