Rozhovor s dítětem v pěstounské péči o biologické rodině

Vzdělávací program je v jednání akreditačního řízení MPSV ČR.

Kurz je určen pěstounům, náhradním rodičům, sociálním pracovníkům z oblasti péče o rodinu a děti (krizová centra, pracovníci OSPOD, pracovníci náhradní rodinné péče, neziskové organizace), psychologům, speciálním pedagogům, studentům i všem zájemcům kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a osvojit si praktické dovednosti vedení rozhovoru bezpečným a podporujícím způsobem.

Rozsah a cena:

  • Kurz má 8 vyučovacích hodin
  • Cena: 1 200,- Kč

Charakteristika a obsah kurzu:

Jakkoliv je dítě v náhradní rodině dobře zakotvené, biologičtí rodiče zůstávají nedílnou součástí jeho vývoje a identity. Povídání o biologické rodině je pro všechny téma velmi často citlivé a náročné. Kdy, jak a co vlastně máme říkat? Čeho se máme vyvarovat a co naopak otevřít a podpořit? O čem dítě a pěstoun přemýšlí a co prožívá? Odpovědi na tyto otázky budeme společně hledat v průběhu semináře, jehož cílem je vytvoření bezpečného prostoru pro vedení rozhovoru.

Lektorky:

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Mgr. Hana Modlitbová