Základní potřeby dítěte, důsledky a projevy jejich deficitů v chování dítěte

Vzdělávací program je v jednání akreditačního řízení MPSV ČR.

Kurz je určen pěstounům, náhradním rodičům,sociálním pracovníkům z oblasti péče o rodinu a děti (krizová centra, pracovníci OSPOD, pracovníci náhradní rodinné péče, neziskové organizace), pracovníkům ústavních zařízení, psychologům, speciálním pedagogům, studentům a všem těm, kteří se ve své praxi setkávají a pracují s dětmi v ústavní péči či náhradní rodině nebo je vychovávají.

Rozsah a cena:

  • Kurz má 8 vyučovacích hodin
  • Cena: 1 200,- Kč

Charakteristika a obsah kurzu:

Seznámení se základními potřebami dítěte, které potřebuje naplnit, aby se mohlo zdravě vyvíjet a růst. U dětí v náhradní rodinné péči byly některé potřeby před příchodem do nové rodiny často uspokojovány nedostatečně a to se může projevovat a odrážet ve zvláštnostech chování, kterému často nerozumíme (krádeže, lhaní, agresivní chování, nezájem), překotnost či nejistota v sociálních vztazích, emoční poruchy (strachy, obavy, noční děsy), apod. V tomto kurzu se dozvíme o klíčových potřebách dítěte a projevech deficitů těchto potřeb a společně budeme hledat způsoby a možnosti, jak ve výchově zacházet s důsledky.

Lektorky:

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Mgr. Hana Modlitbová