Psychoterapie

Poskytuji odborné poradenské a terapeutické služby dospělým, dětem i mládeži, rodinám i párům.

Očekávat můžete:

  • bezpečné prostředí a čas
  • změnu
  • mlčenlivost a důvěrnost sdělených informací (výjimkou je pouze ohlašovací povinnost testného činu vyplývající ze zákona)
  • diskrétnost a anonymitu (nejsem vázána smluvními vztahy s pojišťovnami)
  • krátké objednací termíny

Nabízené služby

Individuální psychoterapie krátkodobá (do 20 konzultací) i dlouhodobá (nad 20)

Zvládání osobních, vztahových, pracovních a emočních obtížích

Neurotické, úzkostné a depresivní stavy a psychosomatické obtíže(tělesné problémy související s psychikou-např. bolesti hlavy, zad, ekzémy, apod.)

Práce s vnitřním dítětem - podpora a pomoc při vyrovnávání se s traumatickými zážitky z dětství a neukončenými záležitostmi z minulosti

Sebepoznání a rozvoj osobnosti jako cesta k sobě, lidem a ke světu

Psychologické poradenství

Vedení při hledání řešení aktuálních osobních, pracovních a vztahových problémů

Krizová intervence

Podpora a pomoc v těžkých životních situacích a krizích.