Podmínky poskytování služeb

Psychologické poradenství a psychoterapie je vhodná pro kohokoliv, není třeba doporučení od jiných odborníků.

Konzultace je možné objednat osobně nebo telefonicky.

Osobní údaje a obsah konzultací není poskytován žádné instituci a jiným osobám.

Standardní setkání trvá 60 minut.

Po předchozí domluvě může být setkání naplánováno až na 90 minut(krizová intervence, párová a rodinná terapie)

Pracuji od 08.00 do 17.00 hodin

Zrušení nebo změna termínu bez finanční náhrady je možná nejméně 24 hodin před konáním konzultace.Pokud klient nedodrží lhůtu, hradí celou částku i za neuskutečněné setkání