Supervize

Supervizi vnímám jako bezpečnou, laskavou a inspirující zkušenost dialogu v situaci společného hledání a učení.

Proč supervize

Supervize je velmi významnou formou podpory při obtížích a nejistotách v práci a vztazích s klienty nebo kolegy. Zároveň je nedílnou součástí odborného rozvoje a růstu pracovníků - přispívá a vede k reflexi a sebereflexi vlastní praxe - umožňuje např. zkoumat osobní spokojenost s prací, účinnost a kvalitu poskytované služby a péče, lépe porozumět dané situaci či klientovi, uvědomovat si své reakce na klienta, podívat se na intervence a jejich dopady, nacházet nová řešení. Vede k redukci a prevenci profesních chyb a selhání. A konečně nezbytně souvisí i s uspokojením z práce a prevencí vyhoření.

Druhy supervize

 • Případová - zaměřuje se na konkrétní případy s klientem
 • Týmová - zaměřuje se na role, vztahy a fungování týmu
 • Rozvojová - zaměřuje se na odborný růst pracovníka
 • Řídící - zaměřuje se na řídící procesy organizace

Formy supervize

 • Individuální
 • Týmová nebo skupinová
 • Kazuistické semináře

Komu je supervize určena

 • Pracovníci v sociální oblasti- krizová centra,kontaktní centra, rodinné poradny, nízkoprahová zařízení, pečovatelské služby, občanské poradny, sociálně-aktivizační služby, domovy seniorů, ambulantní zařízení i stacionáře, referáty sociálních služeb při obecních,městských a krajských úřadech
 • Pracovníci ve školství - pedagogové, výchovní poradci, osobní asistenti, vedení základních a středních škol
 • Pracovníci ve zdravotnictví - sociální pracovnice, sestry, lékaři

Působnost

 • Jihočeský kraj
 • Západočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Středočeský kraj

Cena

700 - 800,- Kč/ 1 hodina (podle velikosti týmu, skupiny) + cestovní náklady

Etika supervizora

Obsah a průběh supervizního setkání je důvěrný. Případný požadavek na supervizní zprávy je součástí supervizního kontraktu.

Více na www.supervize.eu/eticke-zasady/

Objednávka supervize

Pro objednání supervize nás kontaktujte info@dagmar.hruba.cz